Správa IT

Naším cieľom je, aby Vaše IT systémy boli funkčné, dostupné a bezpečné do takej miery, aby ste sa mohli sústrediť iba na Vaše podnikanie.

Správa PC

Dohľad nad chodom počítačov

Dohľad nad sieťou a jej bezpečnosťou

Správa serverov

Outsourcing IT

Konzultácie

Správa PC

Naším cieľom je, aby Vaše IT systémy boli funkčné, dostupné a bezpečné do takej miery, aby ste sa mohli sústrediť iba na Vaše podnikanie.

Správa počítačov spĺňa všetky podmienky pre kompletnú profesionálnu starostlivosť o Vaše IT prostredie. To je presne to, čo vyrieši Vaše starosti, pretože tie prenecháte na nás. Zabezpečíme hladký a bezproblémový chod Vašich počítačov!

Cena paušálu zahŕňa:

 • inštalácie, reinštalácie antivírusu
 • kontrola aktualizácie antivírusu
 • konfigurácia a odstránenie problému s antivírusom
 • konfigurácia firewalu počítača
 • odvírenie počítača
 • pomoc pri obnove dát zo zálohy /1x za mesiac/
 • inštalácie, reinštalácie operačného systému /1x za rok/
 • diagnostika problému programov tretích strán
 • inštalácia vybraných programov uvedených na našej www
 • diagnostika problému programu za pomoci našich technikov
 • riešenie problému programu s tvorcom programu v mene zákazníka
 • online vzdialená správa PC
 • kontrola aktualizácií produktov Microsoft na PC
 • inštalácia aktualizácií produktov Microsoft na PC
 • online inštalácia tlačiarne, webkamery, skenera a iných usb zariadení
 • kontrola základných funkcií počítača, CPU, RAM, HDD
 • inštalácia a aktualizácia ovládačov
 • defragmentácia a kontrola pevného disku
 • pomoc pri výbere najvhodnejšieho hardvéru
 • pomoc pri výbere najvhodnejšieho softvéru
 • nastavenie filtrácie neželaných www stránok na počítači /1x za mesiac/
 • vytvorenie emailu
 • nastavenie emailu v email klientovi
 • nastavenie spamfiltru v email klientovi
spravait obr

Ceny pre správu PC

Správa počítačov a notebookov

1-9 PC

Cena za správu počítačov a notebookov. Cena je za 1 PC (pri objednaní príslušného počtu pc alebo notebookov)

18,90 EUR/ 1PC za mesiac

Správa počítačov a notebookov

10 a viac PC za mesiac

Cena za správu počítačov a notebookov. Cena je za 1 PC (pri objednaní príslušného počtu pc alebo notebookov)

16,90 EUR/ 1PC za mesiac

Prehliadka a optimalizácia
pc1 diagnoze

bez viazianosti

Vstupná prehliadka a optimalizácia počítačov a notebookov. Cena je za 1 PC (pri objednaní bez viacmesačnej viazanosti). Platí sa len raz.

60,00 EUR/ 1PC

Prehliadka a optimalizácia
pc1 diagnoze

viazanosť 12 mesiacov

Vstupná prehliadka a optimalizácia počítačov a notebookov. Cena je za 1 PC (pri objednaní s viazanosťou na 12 mesiacov). Platí sa len raz.

15,00 EUR/ 1PC

Zálohovanie dát - nastavenie zálohovania - 15€
Zálohovanie dát - pravidelná kontrola záloh - +2€ k paušálu

Uvedené ceny sú bez 20%DPH
Ceny sú platné od 1.6.2017

Dohľad nad chodom počítačov

Monitorovaním sledujeme najdôležitejšie funkcie a chod IT systémov. Ak sa zistí problém, alebo naši technici musia odvrátiť problém skôr, ako bude mať vplyv na Vaše podnikanie, budete upozornený na riešenie tohto problému.

Paušál monitoringu
dohlad pc1

mesačný paušál

Cena zahŕňa: kontrola základných funkcií počítača, CPU, RAM, HDD, aktualizácie antivírusu, kontrola vykonania záloh, pomoc pri výbere najvhodnejšieho hardvéru a softvéru

2,50 EUR/ 1PC

Prehliadka a optimalizácia
dohlad pc1

bez viazanosti

Vstupná prehliadka a optimalizácia počítačov a notebookov. Cena je za 1 PC (pri objednaní bez viacmesačnej viazanosti). Platí sa len raz

60,00 EUR/ 1PC

Prehliadka a optimalizácia
dohlad pc1

viazanosť 12 mesiacov

Vstupná prehliadka a optimalizácia počítačov a notebookov. Cena je za 1 PC (pri objednaní s viazanosťou na 12 mesiacov). Platí sa len raz.

30,00 EUR/ 1PC

Všetky ostatné služby budú účtované podľa nášho cenníka.

Uvedené ceny sú bez 20%DPH
Ceny sú platné od 1.1.2015

Správa serverov

Prostredníctvom servera si môžu medzi sebou vymieňať počítače dáta, alebo pristupovať na dáta uložené na serveri, resp. využívajú ho ako bránu na pripojenie do inej siete. Keďže je server obvykle kľúčovým prvkom funkcie rozsiahlejšej siete alebo aplikácie, používa sa pre neho výkonnejší a kvalitnejší hardvér a jeho funkcia je zabezpečená lepšie ako funkcia bežných pracovných staníc (klientov), napríklad je zabezpečený proti výpadku napájania pomocou UPS, má redundantný napájací zdroj, je umiestnený v uzamknutej miestnosti, automaticky zálohuje údaje na záložné médium, obsahuje diskové pole apod. Našou prioritou je, aby servery, ktoré spravujeme bežali vždy bez problémov!

V našej ponuke služieb máme dva druhy programov:

PREMIUM
1. Program s nástupom na servisný zásah do 3 hodín, kedy je náš technik povinný zabezpečiť začiatok riešenia problému do 3 hodín od nahlásenia.

CORE+
2. Program s nástupom na servisný zásah do 5 hodín, kedy je náš technik povinný zabezpečiť začiatok riešenia problému do 5 hodín od nahlásenia.

V správe servera je zahrnutá aj údržba servera, ktorá má za cieľ udržať jeho dlhú životnosť a spoľahlivú funkčnosť. K tomuto smerujú všetky kroky našich technikov.

spravait obr

Cenník balíkov správa serverov

Balík paušál PREMUIM
Nástup do 3 hodín

Vstupná prehliadka a optimalizácia servera

Zistenie stavu servera, softvéru, hardvéru: 0 EUR**

Správa serverového operačného systému

MS Windows 2008, 2011, 2012, 2016: 45 EUR

OS Linux server: 45 EUR

OS Free BSD: 45 EUR

Funkcie servera - správa

Active Directory: 29 EUR
Databáza MS SQL, MY SQL, Postgrade SQL - cena za inštaláciu: 35 EUR
Webserver IIS, Apache: 29 EUR
E-mail server (exchange, hmail, zimbra…): od 29 EUR
VPN server: 15 EUR
Zálohovanie servera na úložisko vrámci firmy: 19 EUR
Zálohovanie servera na úložisko mimo firmy: 25 EUR
FTP server: 9 EUR
Antivírový server (Eset RA, K7, Symantec…): 7 EUR
Virtuál server (VMWare ESXi, Hyper-V) poskytované tvorcom zdarma: 9 EUR
Virtuál server (VMWare, Hyper-V) poskytované tvorcom za úhradu: podľa obtiažnosti
Informačný systém Qi (aktualizácie a reinštalácie): 49 EUR

Software

Inštalácia, aktulizácia serverových programov: podľa obtiažnosti
Aplikácie tretích strán (informačné systémy, dokument manažment systémy a iné): podľa obtiažnosti

Bezpečnosť

Aktualizácie operačného systému: a
Monitoring servera a bežiacich funkcií: a
Obnova vybraných dát zo záloh: a*

Hardware

Profilaktika servera na území SR: zdarma
Profilaktika servera mimo územia SR: podľa obtiažnosti
Inštalácia nového HW: a*
Ročná správa o stave IT: a*
Migrácia servera zo starého na nový server: podľa obtiažnosti
Restore celého servera zo zálohy po zlyhaní HW: podľa obtiažnosti

Poradenstvo v oblasti IT

Pomoc pri výbere najvhodnejšieho hardvéru: a
Pomoc pri výbere najvhodnejšieho softvéru: a

core balik
Balík paušál CORE+
Nástup do 5 hodín

Vstupná prehliadka a optimalizácia servera

Zistenie stavu servera, softvéru, hardvéru: 0 EUR**

Správa serverového operačného systému

MS Windows 2008, 2011, 2012, 2016: 38 EUR

OS Linux server: 38 EUR

OS Free BSD: 38 EUR

Funkcie servera - správa

Active Directory: 24 EUR
Databáza MS SQL, MY SQL, Postgrade SQL - cena za inštaláciu: 29 EUR
Webserver IIS, Apache: 24 EUR
E-mail server (exchange, hmail, zimbra…): a
VPN server: 13 EUR
Zálohovanie servera na úložisko vrámci firmy: 16 EUR
Zálohovanie servera na úložisko mimo firmy: 21 EUR
FTP server: 8 EUR
Antivírový server (Eset RA, K7, Symantec…): 6 EUR
Virtuál server (VMWare ESXi, Hyper-V) poskytované tvorcom zdarma: 8 EUR
Virtuál server (VMWare, Hyper-V) poskytované tvorcom za úhradu: podľa obtiažnosti
Informačný systém Qi (aktualizácie a reinštalácie): 39 EUR

Software

Inštalácia, aktulizácia serverových programov: podľa obtiažnosti
Aplikácie tretích strán (informačné systémy, dokument manažment systémy a iné): podľa obtiažnosti

Bezpečnosť

Aktualizácie operačného systému: a
Monitoring servera a bežiacich funkcií: a
Obnova vybraných dát zo záloh: a*

Hardware

Profilaktika servera na území SR: zdarma
Profilaktika servera mimo územia SR: podľa obtiažnosti
Inštalácia nového HW: a*
Ročná správa o stave IT: a*
Migrácia servera zo starého na nový server: podľa obtiažnosti
Restore celého servera zo zálohy po zlyhaní HW: podľa obtiažnosti

Poradenstvo v oblasti IT

Pomoc pri výbere najvhodnejšieho hardvéru: a
Pomoc pri výbere najvhodnejšieho softvéru: a

a - v cene paušálu
a* - v cene paušálu, služba je poskytovaná max. 1 krát za rok
** - cena je platná pri viazanosti 18 mesiacov, inak 200 Eur

Poznámka: Cenník je určený pre firmy, ktoré majú 1-2 servery ľubovolnej kombinácie uvedených služieb. Pri 3 a viac serveroch sa určujú individuálne podmienky spolupráce a cenotvorby.

Uvedené ceny sú bez 20%DPH
Ceny sú platné od 1.6.2017

Dohľad nad sieťou a jej bezpečnosťou

Počítačová sieť, čiže počítačové káble, prepínače/switche/, wifi vysielače, smerovače/router/ a podobne, sú základným kameňom pre každú firmu. I keď mnohokrát je prehliadaný, až zanedbávaný, pričom jeho nefunkčnosť je väčší problém, ako nefunkčnosť počítača, či tlačiarne, alebo samotného servera. Cez túto počítačovú sieť komunikujú /spojuje/ všetky zariadenia medzi sebou.

Dohľad nad sieťou a jej bezpečnosťou - paušál (1xmesiac)
dohlad pc1

všetky služby popisané nižšie sú zahrnuté v paušáli okrem konf. VPN:
Konfigurácia Router/Firewall/Gateway
konfigurácia VPN spojenia (doplatok 17 EUR / hodina)
konfigurácia Switch-u, konfigurácia WiFi
konzultačná a poradenská činnosť

6,90 EUR/ mesiac

Ak je službu možné vykonať aj na diaľku. Cena sa potom sníži o 10%.

Konfigurácia Router/Firewall/Gateway
dohlad pc1

Sieť je ako chrbtica v ľudskom tele, všetko spája a drží pokope. Len pri dobrej a bezpečnej sieti všetko funguje správne. Nastavíme a zabezpečíme Vašu sieť.

45,00 EUR/ hod.

Konfigurácia VPN spojenia
dohlad pc1

Nakonfigurujeme VPN podľa požiadaviek a najvyšších štandardov bezpečnosti s prihliadnutím na Vaše potreby. V prípade požiadavky dodáme aj s dokumentáciou.

45,00 EUR/ hod.

Konfigurácia Switch-u
dohlad pc1

Menežovacie switch-e sú chrbticou každej firmy. Preto je potrebné ich správne nastaviť a zabezpečiť, aby firma fungovala ako hodinky.

30,00 EUR/ hod.

Konfigurácia WiFi
dohlad pc1

Wifi siete sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej firmy a domácnosti, pretože budúcnosť a trend je mobilita. Nastavíme správne fungovanie WIFI a zabezpečíme heslom.

30,00 EUR/ ks

Konzultačná a poradenská činnosť
dohlad pc1

Nevyznáte sa a neviete, čo presne potrebujete? Nechcete nič podceniť, ale zase ani mrhať finančnými prostriedkami? Zavolajte nám a dohodnite si nezáväzné stretnutie. Poradíme Vám.

45,00 EUR/ hod.

Výjazd technika - dopravné náklady vrámci Trnavy a okolia do 10 km sú ZDARMA. Inak cena - 0,29 EUR / km

Uvedené ceny sú bez 20% DPH
Cenník je platný od 1.6.2017

Outsourcing IT

Outsourcing IT je moderný termín pre zverenie kompletnej starostlivosti o prevádzku, údržbu, vývoj počítačových systémov a počítačových sietí, prípadne jednotlivých procesov oblasti IT z klienta na poskytovateľa outsourcingových služieb /externého dodávateľa/.Týmito službami získate prístup k ľudským zdrojom s vysokou znalosťou a skúsenosťami IT problematiky. Vy sa potom môžete plne venovať Vášmu hlavnému cieľu podnikania a všetky starosti prenechať na našich odborníkov.

Outsourcing IT ponúka výhody:

1. Z technického hľadiska

 • Rýchly prístup k vysokokvalifikovaným odborníkom vždy, keď ich budete potrebovať
 • Pri riešení problémov využívame skúsenosti s problematikou, ktorá sa vyskytla už u iných zákazníkov, tj. odstránenie problému trvá kratší čas
 • O vaše dáta sa stará tím odborníkov
 • IT poradenstvo pre zmluvných partnerov v cene
 • Naše služby sú vám k dispozícii počas celého roku

2. Z hľadiska vedenia spoločnosti

 • Nezaťažujete sa prevádzkovými problémami s vlastnými zamestnancami
 • Nevznikajú vám náklady na vzdelávanie vašich zamestnancov, ako sú školenia, semináre, prípadne výmeny zamestnanca, zisťovanie kvality jeho znalostí
 • V prípade zvýšenej potreby na riešenie požiadaviek IT, nemusíte hľadať náhradné riešenia
 • V prípade interných zamestnancov je nutné počítať s dovolenkou, práceneschopnosťou a pod. Pri našich službách sa takýchto vecí nemusíte obávať
 • Presun investičných nákladov na náklady prevádzkové, tj. lepšie plánovanie finančných prostriedkov
 • Presne dohodnuté zmluvné podmienky, robia naše služby transparentnými

3. Z hľadiska obchodnej stratégie

 • Získate konkurenčnú výhodu
 • Väčší prehľad o trendoch v informačných technológiách

Výhodou našich služieb sú jasne definované zmluvné podmienky a prevzatie správy celej IT/IS Vašej spoločnosti. O správu sa postará tím skúsených odborníkov, ktorých profesionálne znalosti a zodpovedný prístup pomôže pri riešení akýchkoľvek problémov. Všetky požiadavky na hotline sú riešené tiketovým systémom a klient je spätne informovaný o zaevidovaní a stave riešenia danej požiadavky.

Ponúkame outsourcing nielen ľudských zdrojov, ale aj hardware a software /produkty spoločnosti Microsoft, K7, GFI, informačného systému Qi, a.i./.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte naše obchodné oddelenie o dohodnutie nezáväzného stretnutia.

konzultacie

Konzultácie

Prakticky žiadna firma sa už dnes nezaobíde bez výpočtovej techniky. Orientovať sa v tejto oblasti IT od softvéru, cez hardvér, bezpečnosť a pod., nie je jednoduché. Naši skúsení konzultanti v oblasti IT Vás pozorne vypočujú a navrhnú optimálne riešenie pre Vašu spoločnosť. Máme dlhoročné skúsenosti a radi Vám navrhneme riešenie, ktoré prispôsobíme požiadavkám Vašej firmy a Vášmu podnikateľskému zámeru.

Najčastejšie konzultácie:

 • návrh a výber sieťového prostredia s realizáciou od dodávky serverov, cez inštaláciu serverovej platformy až po klientske počítače
 • návrh metalickej siete - konzultácie zapojenia počítačov v sieti, návrh a dodávka aktívnych prvkov /switche, routre, voip zariadenia.../
 • zabezpečenie sieťového prostredia proti náhodnému, alebo úmyselnému úniku dát aj zo strany zamestnancov
 • správa a údržba serverov a pracovných staníc
 • vzdialená správa bez nutnosti výjazdu technika ku zákazníkovi
 • archivácia a obnova dát, analýza a optimalizácia dát

Ak potrebujete prekonzultovať akúkoľvek otázku z oblasti výpočtovej techniky, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vás navštívime, alebo privítame u nás na Františkánskej ulici č. 22, v Trnave.