Riešenia IT

Naším cieľom je, aby Vaše IT systémy boli funkčné, dostupné a bezpečné do takej miery, aby ste sa mohli sústrediť iba na Vaše podnikanie.

Bezpečnosť IT

Virtuálne privátne siete

Kancelária aj z domu

Audit IT

Office 365

Externý Backup

Bezpečnosť IT

V súkromných firmách alebo štátnych inštitúciách sa veľakrát podceňuje celková bezpečnosť počítačovej siete. Manažér (riaditeľ firmy) v mýlnej predstave zaobstará a nasadí firewall, inštaláciu antivírového softvéru na každý počítač v sieti a takéto riešenie považuje za dostačujúcu ochranu voči "neželanej návšteve", prípadne úniku dát. Ale opak je pravdou. Crackeri už dávno opustili metódy tvrdého prieniku do firemnej siete prelomením ochrany zo strany firewallu. Ako každý škodca, aj oni hľadajú najľahšiu cestu. A tou sú napríklad pracovné stanice. Ich ciele sú Vaše aplikácie, ako internetové prehliadače, mailoví klienti, kancelárske aplikácie a už sa objavujú útoky aj na informačné systémy.

Netreba zabúdať na dobu, v akej žijeme. Sme nútení rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov a to i na rokovaniach, pri práci mimo kancelárie a podobne. Inak povedané Vaše dáta, know-how, emaily, firemné dokumenty, adresár zákazníkov cestuje s Vami aj mimo firemnej siete. A tu je potrebné sa zamyslieť nad bezpečnosťou Vašich dát, ktoré prechádzajú z vnútropodnikovej siete cez internet k mobilným zariadeniam ako sú PDA, notebooky a podobne.

spravait obr

Najčastejšie riešenia v oblasti bezpečnosti:

Ochrana dát

ochrana vnútrofiremných dát /dokumenty, dáta v informačnom systéme/ pred zneužitím zo strany internetu a zo strany zamestnancov - intranetu

Ochrana emailov

i2

ochrana emailov pred vírusmi a neželanou poštou /antispam/

Ochrana súborov

i3

ochrana počítačov a súborov pred napadnutím vírusom, inštaláciou neželaného software /adware, spyware.../

Navrhnutie riešenia

i4

bezpečnostné projekty a navrhnutie riešenia na odstránenie nedostatkov

Ochrana proti ukladaniu dát

i5

ochrana dát proti ukladaniu dát na archivačné zariadenia, USB kľúč, prenosný harddisk, ukladanie dát na FTP servery, posielanie dát cez iný ako firemný email a podobne

Firewall

i6

zabezpečenie vnútrofiremnej siete z internetu alebo intranetu prostredníctvom firewallu, prípadne kontrolovanie dát /content filtering/

Zabezpečenie serverov

i2

kontrola a zabezpečenie správy serverov na báze MS Windows, Linux ..

Zálohovanie dát

i3

zálohovanie a obnova dát

WIFI

i4

WIFI sieť vrámci vnútornej siete

Konsolidácia

i5

konsolidácia a virtualizácia serverov

Ak máte záujem o bezplatnú konzultáciu s ponukou, neváhajte nás kontaktovať.

Audit IT

Za svoju históriu práce v IT som sa stretol s firmami, ktoré mali svoje IT v excelentnej kvalite, čo sa týka hardvéru aj softvéru, ale počítačovú sieť mali úplne „zapadnutú prachom“. Alebo naopak, počítačová sieť bola v úžasnom stave, programy boli v najnovších verziách, ale na starých počítačoch.

Nechcem tým povedať, aby sa každý rok kupovali nové počítače, alebo ťahali nové káble vždy, keď sa objaví nejaká novinka. Skôr dôležitejšie je to, aby v tom celom bola celková harmónia a symbióza.

Čo sa vlastne dialo v takejto firme?

Ak by som to prirovnal k automobilu, tak asi si nikto nekúpi auto najvyššej triedy s najsilnejším motorom, bez airbagov, bez klimatizácie a slabými brzdami a otváranie dverí bez centrálneho ovládania. Je to trošku nelogické, nemyslíte?

Skúste sa zamyslieť, ako by ste sa cítili v takomto aute. Malo by byť v celom aute určité vyrovnanie, aby všetko so všetkým „hralo“.

Tak isto je to aj s počítačovým systémom vo Vašej firme. Netreba mať najnovší a najvýkonnejší počítač, notebook na to, aby som zrýchlil sieť, alebo nejaký program. Veľakrát to stačí celé dať do optimálneho stavu.

Na toto slúži Audit IT, ktorý Vám vieme zrealizovať.

spravait obr

Ceny pre audit IT

Analýza IT infraštruktúry
dohlad pc1

Rozsiahly dokument popisujúci aktuálny stav IT infraštruktúry.

490,00 EUR s DPH

Analýza IT infraštruktúry - zmluvným zákazníkom
dohlad pc1

Rozsiahly dokument popisujúci aktuálny stav IT infraštruktúry. Pri podpise zmluvy na správu IT poskytujeme 50% zľavu z ceny analýzy.

245,00 EUR s DPH

Analýza IT infraštruktúry

Rozsiahly dokument popisujúci aktuálny stav IT infraštruktúry je zameraný na klučové systémy, aplikácie a procesy správy IT systémov. Hlavným cieľom analýzy je vyhodnotenie súčasného stavu IT infraštruktúry a sprievodných procesov a na základe porovnania so štandardami vytvorenie doporučení na zlepšenie spoľahlivosti, bezpečnosti efektivity využívania IT systémov..

Máte záujem o audit?

Virtuálne privátne siete.

Žijeme v rýchlej dobe, kedy sa potrebujem čo najrýchlejšie, stabilne a spoľahlivo pripájať do firmy z domu, od zákazníka, z kaviarne, alebo prepojiť pobočky s centrálou. Všetko, ale musí byť bezpečné, aby nám nejaký „špekulant“ nečítal prenášané dáta už v spomínanej kaviarni.

Na toto slúžia VPN siete, odborne povedané - virtuálna privátna sieť.

Ako to funguje?

Medzi Vaším počítačom, notebookom a firmou sa vytvorí šifrované spojenie. Toto spojenie je zabezpečené jedinečným certifikátom s vysokou šifrou. Táto šifra je jedinečná len pre Váš počítač. Pri pripojení do firmy sa overí pravosť, aktuálnosť a správnosť tohto certifikátu a povolí pripojenie do firemnej siete. Tento certifikát môže byť integrovaný do operačného systému, aby sa nedal odcudziť niekým neoprávneným.

V momente spojenia sa stávate členom Vašej firemnej siete a môžete pracovať, ako keby ste sedeli v práci. Pristupujete k zdieľaným dokumentom, k ekonomickému, či informačnému systému, prípadne tlačiť kolegom na firemnú tlačiareň dokumenty. A pri tomto všetkom práve doma pijete rannú kávičku na terase.

Toto isté platí, ak potrebujete spojiť pobočku s centrálou, prípadne viac pobočiek s centrálou.

spravait obr

Čo je veľmi dôležité a načo sa veľakrát zabúda?

Prístup k informáciam odkiaľkoľvek

vpn0

Vaša efektivita a rýchlosť reagovať dáva konkurenčnú výhodu, tj. mať prístup k informáciam odkiaľkoľvek.

Ochrana proti zneužitím dát

i2

Vaše dáta sú to najcennejšie, čo z pohľadu IT máte a treba sa o ne starať a nedovoliť niekomu cudziemu ani len nazrieť, nieto ich odcudziť.

Kvalitu ochrany za výbornú cenu

i3

V súčasnej dobe virtuálneho zločinu je potrebné sa chrániť a VPN od nás Vám poskytne vysokú kvalitu ochrany sa výbornú cenu.

Externý backup

Záloha dát mimo firmu

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či sú Vaše dáta v bezpečí? Ako sú chránené? Čo sa stane, ak príde neželaná udalosť ako krádež, požiar, prepätie v elektrickej sieti a odpáli všetku elektroniku a podobne? Čo sa stane z Vašimi dátami? Ako sa k nim dostanem? Celá databáza zákazníkov, celý prehľad o tovare, projektoch sú fuč. Ako rýchlo by ste opäť zhromaždili dáta a či vôbec všetky?

Skúste sa zamyslieť, čo by ste urobili, ak by ste stratili všetky dáta?

Jednu múdrosť z IT na toto veľmi často používam:

„Sú iba dva druhy ľudí. 1. čo zálohujú a 2. čo ešte nezálohujú.“

Sú rôzne odporúčania ako zálohovať dáta: napr.do iného štátu, na iný kontinent. Toto je v podstate je toto prehnané, ak nie ste nadnárodná spoločnosť, resp. spoločnosť, ktorá pracuje s veľmi dôležitými dátami.

Najvhodnejším riešením, je ukladanie záloh v pravidelných intervaloch mimo firmu do nejakej serverovne.

spravait obr

Cena pre Externý backup

Zálohujeme dáta - pravidelne u nás na serveri (paušál)
dohlad pc1

Nainštalujeme zálohovací program
Nastavíme pravidlá zálohovania k nám na ftp server /veľkosť diskovej kapacity u nás 5 GB/
Overíme správny chod zálohovania
Cena za nastavenie zálohovania je 35€/40€ viď. cenník zálohovanie dát
Cena za každý ďalší 1GB = 1€/mesiac
Pomoc pri obnove dát 1-krát mesačne zdarma
Veľkosť dát sa meria v komprimovanom stave
Uložené dáta sú u nás zaheslované (heslo poznáte len Vy, preto je dôležité si ho zapamätať!)

3 EUR /mesiac/5GB dát

Naším zákazníkom poskytujeme aj tieto služby:

 • Nastavíme pravidelnú zálohu dát k nám do serverovne, alebo do akejkoľvek inej serverovne.
 • Prenos dát z vašej firemnej siete je šifrovaný s veľmi prísnym heslom.
 • Dáta sú ukladané buď na vaše zariadenie, alebo na naše úložisko dát.
 • Dáta sú ukladané zašifrované silnou šifrou, kedy heslo viete len vy.
 • História ukladania dát je závislá od množstva a veľkosti dát. Niekedy aj rok spätne.
 • Tvorby záloh sú pravidelne kontrolované a monitorované.
 • V prípade havárie, vám poskytneme rýchly prístup k dátam.

Uvedené ceny sú s 20%DPH Cenník je platný od 1.1.2015
Ceny "U Vás" platia v Trnave a okolí do 10km. Inak sa účtuje 0,29€/km.
Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám podáme viac informácií.

office365

Kancelária aj z domu

Situácia, ktorej dnes čelíme nie je priaznivá na blízku tímovú prácu v kancelárií alebo veľké porady v rokovacích miestnostiach. Aby sa nám život v práci, na zákazkách, na projektoch nezastavil, a aby sme boli v spojení s kolegami, môžeme využiť rôzne online nástroje od voľne dostupných, až po platené s množstvom funkcií. Čo je, ale veľmi dôležité, na čo si dať pozor?

Určite dôležitým prvkom je prístup k aktuálnym dátam a informáciám v práci. Či je to informačný systém, alebo zdieľané zložky. Samozrejme bezpečne.

Správna komunikácia s kolegami, obchodnými partnermi. Správna je najlepšie online tak, že na seba vidíte. Jeden môže "premietať" svoju prezentáciu, alebo iné dáta všetkým. Ostatní sa môžu hneď k tomu vyjadriť. Keď je to dôležité, môžete si to celé ešte aj nahrať pre prípadnú spätnú kontrolu, resp. vytvoriť úlohy a zápis z rokovania.

Čo na to využiť?

Správny router s podporou VPN.
Správny softvér na videokonferencie.
Správne úložisko, vlastný server, dropbox, google drive, one drive.
Správny informačný systém napríklad Qi, alebo niečo iné.

Ak chcete vedieť viac pýtajte sa nás.

konzultacie

Office 365

O produkte Microsoft Office asi nie je potrebné veľa hovoriť. Kto by si vedel predstaviť dnes už prácu bez textového editora – napríklad Word, alebo tabuľkového editora - napríklad Excel. Sú to výborné nástroje pre dnešný svet a spracovanie informácií.

Spoločnosť Microsoft prišla s riešením, kedy môžete mať svoje dáta stále pri sebe na akomkoľvek zariadení, tj. počítač, notebook, mobil, tablet, alebo napr. z internetovej kaviarne, či z hotelového počítača. Toto riešenie sa nazýva Office 365.

Popísať širokú škálu využiteľnosti a licencovanie nie je cieľom tohto krátkeho popisu.

Ak máte záujem:

 • Mať emaily stále pri sebe a pracovať na nich a mať ich bezpečne zálohované
 • Využívať zdieľanie kalendárov v rámci spoločnosti
 • Mať svoje dokumenty stále so sebou a v bezpečí
 • Pracovať s dokumentami kdekoľvek vás napadne a priamo cez akýkoľvek prehliadač (áno aj v prehliadači pracovať s Excelom, Wordom, PowerPointom, Skype a podobne).
 • Zdieľať dokumenty v rámci firmy.
 • Ušetriť na licenciách za MS Office a platiť len skutočne za to, čo používate a nič viac.
 • A veľa iných výhod, ktoré poskytuje Office 365

Neváhajte nás kontaktovať na nezáväzné stretnutie, kde Vám ukážeme, ako Vám vieme pomôcť.