O nás

Informácie o našej firme.

Firemný kódex

kodexPrioritou podnikania firmy JRM Slovakia, s.r.o. je dlhodobá prosperita na trhu v oblasti informačných technológií. Je nevyhnutné, aby firma JRM Slovakia, s.r.o. bola vnímaná, ako spoločnosť rešpektujúca záujmy obchodných partnerov, zamestnancov a verejnosti.

Prístup k obchodným partnerom

 • Dbať na udržanie dobrého mena spoločnosti JRM Slovakia, s.r.o.
 • Jednať s obchodnými partnermi vždy otvorene a čestne
 • Ponúkať obchodným partnerom komplexné zabezpečenie ich potrieb, vrátane pridanej hodnoty
 • Neexistuje rozdiel medzi dôležitým a menej dôležitým zákazníkom
 • Vyberať dodávateľov s dobrou povesťou
 • Starostlivo chrániť informácie o obchodných partneroch a ich dáta

Prístup zamestnancov k práci

 • Sme si vedomí, že obchodný partner hodnotí firmu JRM Slovakia, s.r.o. nielen podľa odvedenej práce, ale aj podľa prístupu zamestnancov firmy JRM Slovakia, s.r.o., ich vzhľadu, správania a vystupovania
 • Uplatňujeme tímovú prácu s vedomím, že dôležité sú výsledky nielen kolektívu, ale aj každého jedného zamestnanca
 • Preferujeme slušné a kolegiálne správanie medzi zamestnancami
 • V maximálnej možnej miere pracujú na rozvoji svojich schopností a vedomostí
 • Udržujú svoje pracoviská v poriadku, vrátane dodržiavania zákazu fajčenia, užívania alkoholu a drog
 • Vedenie spoločnosti hodnotí svojich podriadených výhradne na základe ich osobných schopností a dosahovaných pracovných výsledkov
 • Užívajú majetok firmy JRM Slovakia, s.r.o. iba na dosahovanie stanovených účelov a cieľov a to čo najhospodárnejšie
 • Zamestnanci sú povinní zabrániť situácii, kedy by sa ich súkromné či finančné záujmy mohli dostať do stretu so záujmami firmy JRM Slovakia, s.r.o.

Firemná etika

 • Zamestnanci v súvislosti s obchodnými stykmi s tretími stranami nepožadujú ani neprijímajú platby, osobné dary či iné plnenia.
 • Zamestnanci sú lojálni voči firme JRM Slovakia, s.r.o. a hája jej dobré meno
 • Zamestnanci JRM Slovakia, s.r.o. nemôžu uzatvárať zmluvy so spoločnosťami, v ktorých sú členmi štatutárnych orgánov, alebo v nich majú majetkovú účasť
 • Zamestnanci nemôžu podnikať v odboroch, v ktorých majú za JRM Slovakia, s.r.o. oprávnenie uzatvárať zmluvy

Kontaktujte nás, radi Vám odpovieme

Máte nejakú otázku alebo pripomienku? Napíšte nám a hneď, ako to bude možné, Vám odpovieme.

Ak si chcete dohodnúť stretnutie, použite odkaz nižšie - mám záujem o nezáväznú schôdzku.

Mám záujem o nezáväznú schôdzkuDohodnúť termín
schodzka
© Copyright 2016 JRM